Trắc nghiệm Toán 4 Bài 9: (có đáp án) yến, tạ, tấn. bảng đơn vị đo khối lượng

  • 2289 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đề-ca-gam được viết tắt là:

Xem đáp án

Đề-ca-gam được viết tắt là dag.

Đáp án B


Câu 2:

Trong các đơn vị đo khối lượng sau, đơn vị nào lớn hơn ki-lô-gam?

Xem đáp án

Các đơn vị đo khối lượng lớn hơn ki-lô-gam là tấn, tạ, yến.

Vậy tất cả các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 yến =  ...  kg

Xem đáp án

Ta có: 1 yến =10kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 10.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

3 tạ = ... yến

Xem đáp án

Ta có: 1 tạ =10 yến nên 3 tạ = 10 yến × 3 = 30 × 3 = 30 yến.
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 30.


Câu 5:

7 tấn = … kg .

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Ta có: 1 tấn =1000kg.

Nên 7 tấn =1000kg×7=7000kg.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 7000.

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thi Diễm Quỳnh

Bình luận


Bình luận

Thảo Nguyễn
17:47 - 24/12/2022

câu 7 443 g