Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 73. Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, bảng số liệu có đáp án

  • 275 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số lượng đồ dùng học tập của một nhóm học sinh lớp 3 được ghi chép lại như sau:

Vở

Bút chì

Thước kẻ

Nhóm học sinh trên có những loại đồ dùng học tập nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nhóm học sinh trên có 3 loại đồ dùng học tập: Vở, Bút chì, Thước kẻ


Câu 2:

Số lượng học sinh tham gia đăng kí học các môn thể thao được ghi chép lại như sau:

Bóng đá

Cầu lông

Bơi lội

Có bao nhiêu em học sinh đăng kí học Bơi lội?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát bảng ghi chép, em đếm số gạch chéo ở cột bơi lội để tìm ra số học sinh đăng kí môn học này.

Như vậy có 13 em đăng kí tham gia bơi lội


Câu 3:

Số lượng tiền tiết kiệm của Lan được ghi chép lại như sau:

10 000 đồng

20 000 đồng

50 000 đồng

100 000 đồng

Hỏi mệnh giá nào có số lượng nhiều nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát bảng ghi chép, ta thấy:

+ Mệnh giá 10 000 đồng có: 10 tờ

+ Mệnh giá 20 000 đồng có: 5 tờ

+ Mệnh giá 50 000 đồng có: 2 tờ

+ Mệnh giá 100 000 đồng có: 3 tờ

Do 2 < 3 < 5 < 10 nên ta có: Mệnh giá 10 000 đồng có số lượng nhiều nhất


Câu 4:

Cho bảng số liệu sau

Lớp

3A

3B

3C

Số học sinh

30

35

32

Dựa vào bảng trên, cho biết lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bảng số liệu trên có 2 hàng: Hàng thứ nhất ghi tên lớp, hàng thứ 2 ghi số lượng học sinh của mỗi lớp.

Nhìn vào bảng ta thấy: 3 lớp được ghi trong bảng là: lớp 3A, lớp 3B, lớp 3C. Trong đó lớp 3A có 30 học sinh, lớp 3B có 35 học sinh; lớp 3C có 32 học sinh.

Như vậy lớp 3B có 35 học sinh


Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

Lớp

3A1

3A2

3A3

Nam

20

15

16

Nữ

14

20

17

Quan sát bảng số liệu và cho biết, lớp 3A3 có tất cả bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bảng số liệu trên có 3 hàng: Hàng thứ nhất ghi tên lớp, hàng thứ hai ghi số lượng học sinh nam, hàng thứ 3 ghi số lượng học sinh nữ của lớp đó

Quan sát bảng số liệu, ta thấy: Lớp 3A3 có 16 học sinh nam và 17 học sinh nữ.

Như vậy lớp 3A3 có tất cả số học sinh là:

16 + 17 = 33 (học sinh)

Đáp số: 33 học sinh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận