Trắc nghiệm tổng hợp Toán lớp 4 hay nhất có đáp án

 • 381 lượt thi

 • 238 câu hỏi

 • 90 phút

Câu 1:

Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Tìm x biết:

                        a) x : 3 = 12 321

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

b) x ×5 = 21250

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Tính chu vi hình sau:

Tính chu vi hình sau:        A   4cm       B 	A. 6cm	C. 10cm 	 2cm 	B. 8cm	D. 12cm    (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận