Trắc nghiệm Trắc nghiệm Ôn tập các số đến 100 000 có đáp án (Trung bình)

  • 1968 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Số liền trước số sáu nghìn bảy trăm viết là: ………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số sáu nghìn bảy trăm gồm 6 nghìn, 7 trăm

Nên số sáu nghìn bảy trăm viết là: 6700

Số liền trước số 6700 là 6699  

Vậy số cần điền là 6699.


Câu 2:

Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số đọc là:

Xem đáp án

Đáp án B

Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số là 99999

Số 99999 gồm: 9 chục nghìn, 9 nghìn, 9 trăm, 9 chục, 9 đơn vị

Nên số 99999 đọc là: Chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.


Câu 3:

Điền tiếp các số thích hợp vào dãy số sau: 120; 480; 1920; ……; …….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy:

480=120 ×41920=480 ×4

Nên quy luật của dãy số là số liền sau gấp 4 lần số liền trước.

Ta có trước ô trống thứ nhất là số 1920 nên các số cần điền là:

1920×4 = 76807680×4 = 30720

Vậy 2 số cần điền là 7680 ; 30720


Câu 4:

Viết số tròn chục liền sau số 16334 thành tổng theo mẫu: 9780=9000+700+80

Xem đáp án

Đáp án A

Số tròn chục liền sau số 16334 là 16340

Số 16340 gồm: 1 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục

Nên số 16340=10000+6000+300+40


Câu 5:

Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Dựa vào các số đã cho trong tia số để tìm ra quy luật của dãy số.

Ta nhận thấy bắt đầu từ số thứ 2 trong dãy số thì số liền sau bằng 2 lần số liền trước.

Nên quy luật của dãy số là số liền sau gấp 2 lần số liền trước.

Bài làm:

Ta có trước ô trống thứ nhất là số 400 nên ô trống thứ nhất cần điền số 800 400×2

Nên ô trống thứ hai cần điền số 1600 800×2

Trước ô trống thứ 3 là số 3200 nên ô trống thứ ba cần điền số 6400 3200×2

Vậy 3 số cần điền là 800 ; 1600 ; 6400.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

k

1 năm trước

không có tên

H

1 năm trước

Hoai vu Duong

p

10 tháng trước

phuongthu04

bài rất dễ và cơ bản có thể thi

Bình luận


Bình luận

Nguyen Phuong Thao
15:57 - 23/07/2021

669e4

Quá Cay
13:58 - 31/03/2022

what

Bùi Đăng Quang
15:47 - 21/06/2022

Bài thi mà dễ quá. Đây làm vèo cái là xong