Trắc nghiệm : Văn bản văn học có đáp án

  • 352 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Vì sao sự phân biệt giữa văn bản văn học với văn bản phi văn học không phải lúc nào cũng dứt khoát, rõ ràng?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm riêng của văn bản văn học so với các văn bản khác?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, kịch, thơ, phú,.., đều gọi là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Đặc điểm ngôn ngữ nào sau đây không phải của văn bản văn học?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Việc phân biệt văn bản văn học với các loại văn bản khác là phức tạp và thường chỉ có ý nghĩa tương đối, vì sao?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận