Dạng 43. Bài toán va chạm mềm có đáp án

  • 235 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một xe ô tô có khối lượng  m1=5 tấn chuyển động thẳng với vận tốc  v1=4m/s, đến tông và dính vào một xe gắn máy đang đứng yên có khối lượng m2=250kg. Tính vận tốc của các xe? (Chọn đáp án gần đúng nhất)

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Xem hệ hai xe là hệ cô lập, hai xe va chạm mềm.

Động lượng của hệ trước va chạm:  m1v1+m2v2=m1v1 

Động lượng của hệ sau va chạm:  (m1+m2).v 

v1  cùng phương với vận tốc  v

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có: m1v1=m1+m2.vv=m1v1m1+m2=5000.45000+250=80213,8m/s

Câu 2:

Một vật 0,6 kg chuyển động với vận tốc 5 m/s không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang thì va chạm vào vật thứ hai có khối lượng 200 g đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính làm một. Tìm vận tốc của hai vật sau va chạm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Đây là bài toán va chạm mềm.

Động lượng trước va chạm của hệ vật là:  pt=m1v1 

Động lượng lúc sau va chạm của hệ vật là:  ps=m1+m2v2 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có:

pt=psm1v1=m1+m2v2v2=m1v1m1+m2=0,6.50,6+0,2=3,75m/s

Câu 3:

Hình vẽ cho thấy hai quả cầu giống hệt nhau sắp xảy ra va chạm. Các quả cầu dính vào nhau sau khi va chạm. Xác định tốc độ của các quả cầu và hướng dịch chuyển của chúng sau va chạm.

Hình vẽ cho thấy hai quả cầu giống hệt nhau sắp xảy ra va chạm. Các quả cầu dính vào nhau sau khi va chạm (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Ngay sau va chạm, hai quả cầu có cùng vận tốc

 v=m1v1+m2v2m1+m2=4.2+3.22+2=3,5m/s

Vậy tốc độ của các quả cầu là 3,5 m/s và chuyển động cùng hướng ban đầu.


Câu 4:

Một viên đạn pháo khối lượng m1 = 10 kg bay ngang với vận tốc v1 = 500 m/s dọc theo đường sắt và cắm vào toa xe chở cát có khối lượng m2 = 1 tấn, đang chuyển động với tốc độ v2 = 36 km/h. Xác định vận tốc của toa xe ngay sau khi trúng đạn trong hai trường hợp:

Đạn bay đến cùng chiều chuyển động của xe cát.

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Chọn chiều chuyển động ban đầu của xe cát là chiều dương, hệ vật gồm xe cát và đạn chuyển động theo phương ngang.

Đổi:  v2=36km/h=10m/s

Va chạm giữa viên đạn và toa xe là va chạm mềm nên động lượng của hệ (đạn + xe) là không đổi:  m1v1+m2v2=m1+m2v

Do   v1v2v=m1v1+m1v2m1+m2=10.500+1000.1010+100014,85m/s


Câu 5:

Đạn bay đến ngược chiều chuyển động của xe cát.

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Chọn chiều chuyển động ban đầu của xe cát là chiều dương, hệ vật gồm xe cát và đạn chuyển động theo phương ngang.

Đổi:  v2=36km/h=10m/s

Khi đạn bay đến ngược chiều xe cát ( v1v2) thì ta có:v=m1v1+m1v2m1+m2=10.500+1000.1010+10004,95m/s


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận