Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 31. Động học của chuyển động tròn đều có đáp án

  • 1869 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

C - đối với người ngồi trên xe thì chuyển động của cái đầu van có quỹ đạo tròn, xe chuyển động đều nên trong trường hợp này là chuyển động tròn đều.


Câu 2:

Chỉ ra câu sai. Chuyển động tròn đều có các đặc điểm sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B - sai vì vecto vận tốc trong chuyển động tròn đều không thay đổi về độ lớn nhưng có hướng luôn thay đổi.


Câu 3:

Hãy chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

A - đúng.

B – sai vì chuyển động tròn đều có độ lớn vận tốc (tốc độ) không đổi, hướng vận tốc thay đổi.

C - đúng.

D - đúng.


Câu 4:

Chọn câu đúng. Trong các chuyển động tròn đều

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

A, B – sai vì chu kì T=2πω=2πrv, nên chu kì tỉ lệ nghịch với tốc độ và tốc độ góc.

C - đúng vì T=1f. Chu kì và tần số có quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau.

D – sai vì v=r.ω, với cùng chu kì, chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn thì tốc độ góc lớn hơn.


Câu 5:

Công thức liên hệ giữa tốc độ góc với chu kì T và tần số f là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

A, B, D - sai.

C - đúng. 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

c

1 tháng trước

con con meo

Bình luận


Bình luận