Dạng 50. Bài toán khối lượng riêng của các chất có đáp án

  • 216 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Đặt một khối sắt có thể tích V1 = 1 dm3 trên đĩa trái của cân Robecvan. Hỏi phải dùng bao nhiêu lít nước (đựng trong bình chứa có khối lượng không đáng kể) đặt lên đĩa phải để cân nằm thăng bằng? Cho khối lượng riêng của sắt là  ρ1 = 7800 kg/m3, của nước là  ρ1 = 1000 kg/m3.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cân thăng bằng khi khối lượng sắt bằng khối lượng nước.

Gọi V2 là thể tích nước đặt vào

Ta có:   m=ρ1V1=ρ2V2V2=ρ1ρ2V1=78001000.1=7,8dm3=7,8l


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.  ρ=mV


Câu 5:

Muốn đo khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khối lượng riêng là một thuộc tính của các chất, có thể đo được qua phép đo khối lượng và thể tích. Vì vậy, cần sử dụng cân và bình chia độ.

Đổ nước vào bình chia độ, xác định thể tích của lượng nước đổ vào, sau đó thả quả cầu sắt vào (bi chìm hoàn toàn trong nước). Đo thể tích lượng nước dâng lên đó chính là thể tích của quả cầu sắt.

Dùng cân để đo khối lượng quả cầu sắt.

Sử dụng công thức  ρ=mV để tính.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận