Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được có đáp án

  • 5853 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vật nào sau đây được coi là chất điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

A - đúng vì trường hợp này kích thước của xe máy rất nhỏ so với độ dài của quãng đường.

B - sai vì kích thước của ô tô khách đáng kể so với độ dài quãng đường của nó.

C - sai vì kích thước của bạn học sinh đáng kể so với quãng đường bạn học sinh di chuyển.

D - sai vì kích thước của bạn học sinh đáng kể so với quãng đường bạn học sinh di chuyển.


Câu 2:

Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật là chất điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục có kích thước đáng kể so với quỹ đạo chuyển động nên không được coi là một chất điểm.


Câu 3:

‘‘Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

D - chưa biết xe cách Hải Dương 10 km về hướng nào.


Câu 4:

Hệ quy chiếu bao gồm các yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Hệ tọa độ kết hợp với mốc thời gian và đồng hồ đo thời gian được gọi là hệ quy chiếu.


Câu 5:

Độ dịch chuyển của vật là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

A - là khái niệm quãng đường.

B,C - đúng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tran Trung Kien

N

8 tháng trước

NinhQuang

Bình luận


Bình luận

NinhQuang
20:09 - 25/10/2023

Quá ez