Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 3. Năng lượng trong dao động điều hoà có đáp án

  • 112 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

Xem đáp án

Động năng của vật cực đại tại vị trí cân bằng, khi đó gia tốc của vật bằng 0 nên A sai

Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên thì vận tốc và gia tốc luôn trái dấu nên B sai

Khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng 0 nên C sai

Thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên nên D đúng.

Đáp án đúng là D


Câu 2:

Con lắc lò xo có khối lượng m = 400gam độ cứng k = 160 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Biết khi vật có li độ 2 cm thì vận tốc của vật bằng 40 cm/s. Năng lượng dao động của vật là

Xem đáp án

W=12kx2+12mv2=12.160.0,022+12.0,4.(0,4)2=0,064J.

Đáp án đúng là C


Câu 3:

Con lắc lò xo nằm ngang có k = 100 N/m, m =1kg dao động điều hoà. Khi vật có động năng 10 mJ thì cách vị trí cân bằng 1 cm khi có động năng 5 mJ thì cách vị trí cân bằng một đoạn là

Xem đáp án

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có W=Wd1+Wt1=Wd2+Wt2

12100.0,012+10.103=12100.x22+5.103    x2=±2 cm

Đáp án đúng là C


Câu 4:

Một con lắc lò xo có độ cứng 150 N/m và có năng lượng dao động là 0,12 J. Biên độ dao động của nó là

Xem đáp án

Năng lượng dao động W=12kA2A=2Wk=2.0,12150=0,04 m = 4 cm

Đáp án đúng là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận