Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 4. Sóng dừng có đáp án

  • 197 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32 cm với đầu A, B cố định. Tần số dao động của dây là 50 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Trên dây có

Xem đáp án

l=kv2fk=8.

Vậy số bụng = k = 8 và số nút = k + 1 = 9.

Đáp án đúng là D


Câu 4:

Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần số 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s. Số nút và bụng sóng trên dây là

Xem đáp án

l=k+12v2fk=6.

Vậy số bụng = số nút = k + 1 = 7.

Đáp án đúng là C


Câu 5:

Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 22 cm với đầu B tự do. Tần số dao động của dây là 50 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có

Xem đáp án

l=k+12v2fk=5

Vậy số bụng = số nút = k + 1 = 6.

Đáp án đúng là A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận