Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 2(có đáp án): Bài tập độ cao của âm (phần 2)

  • 2034 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 33 phút

Câu 1:

Tần số là:

Xem đáp án

Đáp án B

Số dao động trong một giây gọi là tần số


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Số dao động trong một giây gọi là tần số


Câu 3:

………..là số dao động trong một giây.

Xem đáp án

Đáp án D

Số dao động trong một giây gọi là tần số


Câu 4:

Tần số là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Số dao động trong một giây gọi là tần số.


Câu 5:

Dao động càng nhanh thì tần số dao động:

Xem đáp án

Đáp án C

Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận