Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 6(có đáp án): Bài tập chống ô nhiễm tiếng ồn (phần 2)

  • 1466 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi:

Xem đáp án

Đáp án D
Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.


Câu 2:

Tất cả những âm thanh được tạo ra từ những …………. gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn.

Xem đáp án

Đáp án D

Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

A – không gây ô nhiễm tiếng ồn vì: Tiếng một vật rơi từ trên cao xuống mặc dù có thể gây ra tiếng động lớn nhưng không kéo dài


Câu 4:

Âm nào sau đây gây ô nhiễm tiếng ồn:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.


Câu 5:

Các biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn là:

Xem đáp án

Đáp án D

Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần: làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác

Cả A, B và C đều đúng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận