Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 1(có đáp án): Bài tập nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng (phần 2)

  • 3725 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 34 phút

Câu 1:

Vì sao ta nhìn thấy một vật?

Xem đáp án

Đáp án C
Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta


Câu 2:

Ta có thể nhìn thấy một vật khi nào?

Xem đáp án

Đáp án C
Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta


Câu 3:

Khi nào ta không nhìn thấy một vật?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta, vậy ánh sáng từ vật đó không truyền vào mắt ta thì ta không nhìn thấy vật


Câu 4:

Ta nhận biết được ánh sáng khi:

Xem đáp án

Đáp án D
Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta


Câu 5:

Ta nhận biết được ánh sáng khi nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thành Trung

N

1 năm trước

Nguyễn Triệu Doanh

1 năm trước

Nguyễn Thị Lệ Quyên

rất hay luôn ấy ạ

Bình luận


Bình luận

Nguyen Abbott
18:46 - 05/12/2021

.