Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 8(có đáp án): Bài tập cường độ dòng điện (phần 2)

  • 1548 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 29 phút

Câu 1:

Cường độ dòng điện cho ta biết:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn

Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

A.   hoặc hóa học của dòng điện

Lời giải:

Ta có: Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn

Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện


Câu 3:

Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng:

Xem đáp án

Đáp án A

Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng ampe kế


Câu 4:

Chọn câu trả lời đúng:

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

Xem đáp án

Đáp án C

Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện


Câu 5:

Dụng cụ đo cường độ dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận