Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 30 (có đáp án): Tổng kết chương III: Điện học

  • 2129 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện?

Xem đáp án

Chọn câu D: Cọ xát mảnh thước nhựa bằng miếng vải khô.


Câu 2:

Người bị điện giật là do tác dụng nào của dòng điện?

Xem đáp án

Người và động vật nói chung bị điện giật do tác dụng sinh lí của dòng điện.

⇒ Đáp án D


Câu 3:

Vì sao dây điện thường dùng để mắc đèn, quạt… phải tách riêng hai lõi?

Xem đáp án

Tách riêng hai lõi dây điện để tránh hiện tượng chập điện ⇒ Đáp án C


Câu 4:

Đồng hồ điện tử (dùng pin, có kim quay) hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

Xem đáp án

Đồng hồ điện tử (dùng pin, có kim quay) hoạt động dựa vào tác dụng từ của dòng điện ⇒ Đáp án B


Câu 5:

Khi cọ xát một thanh sắt với len, dạ, nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khi cọ xát, có sự dịch chuyển electron từ sắt sang len dạ làm cho sắt trở thành vật nhiễm điện dương và len dạ trở thành vật nhiễm điện âm ⇒ Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Trung

Rất hay

Bình luận


Bình luận