Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 7(có đáp án): Bài tập gương cầu lõm (phần 2)

  • 2425 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo (không hứng được trên màn), lớn hơn vật

Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm là một ảnh ảo lớn hơn vật


Câu 2:

Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

Xem đáp án

Đáp án C
Ta có: Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật


Câu 3:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm là:

Xem đáp án

Đáp án D
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh ảo hoặc ảnh thật tùy vào vị trí của vật


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án D
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh ảo hoặc ảnh thật tùy vào vị trí của vật


Câu 5:

Gương cầu lõm có thể tạo ra ảnh:

Xem đáp án

Đáp án B

Gương cầu lõm có thể tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt gần sát gương hoặc ảnh thật khi vật ở xa gương


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

LuậnTrần Vlog

Bình luận


Bình luận