Bài tập định tính bóng tối, bóng nửa tối

  • 1222 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Trong các phòng mổ của bệnh viện người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng nhỏ (nguồn điểm). Phía sau nó sẽ là: 

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích:

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận