Trắc nghiệm Vật Lí 7: Bài tập định tính về độ to của âm

  • 1275 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Âm phát ra nhỏ hơn khi nào

Xem đáp án

Chọn D

Âm phát ra càng lớn khi biên độ dao động càng lớn, âm phát ra nhỏ hơn khi biên độ dao động nhỏ hơn


Câu 2:

Độ to của âm đến lúc làm đau nhức tai người được gọi là ngưỡng đau vào khoảng

Xem đáp án

Chọn C

Ngưỡng đau nhức tai người là 130 dB.


Câu 3:

Làm cách nào để có tiếng trống vừa cao vừa to?

Xem đáp án

Chọn D

Để tiếng trống to thì ta cần gõ mạnh hơn vào mặt trống. Vì như vậy biên độ dao động của mặt trống sẽ lớn và âm thanh phát ra to hơn.

Để tiếng trống phát ra cao thì cần kéo căng mặt trống, như vậy tần số dao động của mặt trống sẽ lớn và âm phát ra cao hơn.

Đồng thời làm một chiếc trống có tang trống to cao, giúp cho âm thanh cao, to hơn.


Câu 4:

Yếu tố nào quyết định độ to của âm?

Xem đáp án

Chọn A

Yếu tố biên độ dao động âm quyết định độ to của âm.


Câu 5:

Các vật phát âm có số liệu như sau âm nào sẽ trầm và to?

Xem đáp án

Chọn A

Để đo độ to của âm, người ta dùng đơn vị là dB, số dB càng lớn tức là âm càng to.

Âm có tần số càng lớn thì càng cao, âm có tần số càng thấp thì càng trầm.

Vậy trong các âm trên, âm có tần số 50 Hz trầm hơn, và âm có độ to 100 dB là to hơn


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Nhật Tiến
13:27 - 28/08/2021

1 D 2 C 3 A 4 B