Trắc nghiệm Vật lí 7 Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp án

  • 1289 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

 Hai bóng đèn cùng loại mắc nối tiếp vào nguồn điện 9V, các bóng sáng bình thường. Khi đó:

Xem đáp án

Vì hai bóng đèn cùng loại và cùng sáng bình thường khi mắc nối tiếp vào nguồn 9V nên hiệu điện thế định mức của chúng là 4,5 V

Chọn B


Câu 2:

Có một số nguồn điện loại: 6V, 9V, 12V, 16V và hai bóng đèn loại 6V - 3W. Để các đèn sáng bình thường thì phải:

Xem đáp án

Vì hai đèn có hiệu điện thế định mức là 6V nên có thể mắc hai đèn song song vào nguồn 6V hoặc hai đèn nối tiếp vào nguồn 12V để hai đèn sáng bình thường.

Chọn D


Câu 3:

Ba bóng cùng loại 3V - 2W đèn mắc nối tiếp. Biết các bóng sáng bình thường. Khi đó hiệu điện thế của toàn mạch có giá trị:

Xem đáp án

Ba bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 3V, khi mắc nối tiếp mà sáng bình thường thì hiệu điện thế toàn mạch là 9V.

Chọn C.


Câu 4:

Khi các dụng cụ dùng điện mắc nối tiếp, khi đó:

Xem đáp án

Các dụng cụ điện được mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua các dụng cụ điện là như nhau, hiệu điện thế hai đầu mạch bằng tổng hiệu điện thế hai đầu mỗi dụng cụ điện.

Chọn C


Câu 5:

Điền từ vào chỗ chấm trong câu sau: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch ...........các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Xem đáp án

Khi hai đèn được mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận