Trắc nghiệm Vật lí 7 Bài tập Nhận biết tia sáng, chùm sáng hay, có đáp án

  • 1725 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Các câu sau đúng hay sai?

Xem đáp án

Câu sai: A; D

Câu đúng: B; C


Câu 2:

Trong trường hợp nào dưới dây ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Có mấy loại chùm sáng:

Xem đáp án

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Trung

Bình luận


Bình luận