Trắc nghiệm Vật lí 7 Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lồi hay, có đáp án

  • 1291 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Một điểm sáng S nằm trước gương cầu lồi khi đó:

Xem đáp án

Một điểm sáng S trước gương thì nó tạo ra một chùm phân kì tới gương, nên chùm phản xạ cũng là chùm phân kì, xem như xuất phát từ ảnh của S.

Chọn C


Câu 2:

Ảnh của một ngọn nến tạo bởi gương cầu lồi là:

Xem đáp án

Gương cầu lồi tạo ảnh ảo, nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật.

Chọn D


Câu 3:

Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lồi và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau. Khi đó:

Xem đáp án

Gương phẳng tạo ra ảnh ảo, cùng chiều, có độ lớn bằng vật.

Gương cầu lồi tạo ra ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật

Nên ảnh trong gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh trong gương phẳng.

Chọn B


Câu 4:

Ảnh của vật sáng qua gương cầu lồi là:

Xem đáp án

Ảnh của gương cầu lồi là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận