Trắc nghiệm Vật lí 7 Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm hay, có đáp án

  • 1298 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

So sánh góc tới và góc phản xạ của ba loại gương.

Xem đáp án

Ở cả ba gương đều xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới bằng góc phản xạ.

Chọn A


Câu 2:

Những phát biểu sau đây là đúng hay sai khi nói về đường đi của một tia sáng khi đến gương cầu lõm ?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lõm và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau và gần sát gương. Khi đó:

Xem đáp án

Ảnh của một vật qua gương phẳng bằng vật, ảnh của một vật qua gương cầu lõm khi đặt gần gương thì lớn hơn vật, đo đó ảnh qua gương cầu lõm (khi vật ở gần gương) lớn hơn ảnh qua gương phẳng.

Chọn A


Câu 4:

Ảnh của vật sáng đặt gần gương cầu lõm là:

Xem đáp án

Ảnh của vật sáng đặt gần gương cầu lõm là ảnh ảo lớn hơn vật, vì là ảnh ảo nên không chụp ảnh được.

Chọn D


Câu 5:

Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm là:

Xem đáp án

Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm một ảnh ảo luôn luôn lớn hơn vật.

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận