Trắc nghiệm Vật Lí 7: Bài tập tính tần số của âm

  • 1235 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây

Xem đáp án

Chọn D

Tần số là số dao động vật thực hiện trong thời gian 1 giây


Câu 2:

Đơn vị của tần số là

Xem đáp án

Chọn A

Đơn vị của tần số là Héc (Hz)


Câu 3:

Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 2000 dao động, tần số dao động của lá thép là

Xem đáp án

Chọn B.

Số dao động lá thép thực hiện trong 1 giây là: 2000 : 20 = 100 Hz

Vậy tần số dao động của lá thép là 100 Hz


Câu 4:

Một dây đàn dao động trong 2 giây thực hiện được 1000 dao động thì tần số dao động của dây đàn là

Xem đáp án

Chọn B

Số dao động dây đàn thực hiện được trong 1 giây là: 1000 : 2 = 500 Hz

Vậy tần số dao động của dây đàn là 500 Hz


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận