Trắc nghiệm Vật lí 7 Bài tập về hai loại điện tích cực hay, có đáp án

  • 1326 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Nếu vật A hút vật B, B hút vật C, C đẩy vật D thì:

Xem đáp án

Vật A hút vật B nên A và B trái dấu.

B hút vật C nên B và C trái dấu, tức là A và C cùng dấu.

C đẩy vật D tức là C và D cùng dấu, tức là A, C, D cùng dấu.

Chọn C


Câu 2:

Một vật nhiễm điện âm khi:

Xem đáp án

Một vật mang điện âm khi nó nhận thêm electron

Chọn A


Câu 3:

Một vật nhiễm điện dương khi:

Xem đáp án

Một vật mang điện dương khi nó mất bớt electron.

Chọn B


Câu 4:

Cọ xát đầu của hai thước nhựa cùng loại vào mảnh vai khô, sau đó treo một thước thăng bằng bằng một sợi dây mềm. Đưa hai đầu thước đã bị cọ xát lại gần nhau thì chúng sẽ:

Xem đáp án

Vì hai thước nhựa cùng loại, nên sau khi bị cọ xát, nó sẽ nhiễm điện như nhau nên nó đẩy nhau.

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Bách Dough

Bình luận


Bình luận