Trắc nghiệm Vật lí 7 Bài tập về môi trường truyền âm cực hay, có đáp án

  • 1437 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Vận tốc truyền âm trong không khí vào khoảng:

Xem đáp án

Vận tốc truyền âm trong không khí vào khoảng 340 m/s

Chọn A


Câu 2:

 Hãy chọn câu sai:

Xem đáp án

Âm có thể truyền được qua các môi trường rắn, lỏng, khí. Âm không truyền qua được chân không.

Vận tốc truyền âm trong các môi trường khác nhau thì khác nhau. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào bản chất môi trường và nhiệt độ.

Nói chung, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí: vrắn > vlỏng > vkhí.

Tuy nhiên không phải mọi chất rắn đều truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng, chất khí.

Chọn A


Câu 3:

Ý kiến nào sau đây là sai khi nói về các môi trường truyền âm?

Xem đáp án

Vận tốc truyền âm trong các môi trường khác nhau thì khác nhau. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào bản chất môi trường và nhiệt độ.

Nói chung, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí:vrn>vlng>vkhí.

Chọn D


Câu 4:

 Khi gõ vào một đầu ống kim loại dài, người đứng phía đầu kia ống nghe được 2 âm phát ra vì:

Xem đáp án

Khi gõ vào một đầu ống kim loại dài, người đứng phía đầu kia ống nghe được 2 âm vì vận tốc truyền âm trong kim loại lớn hơn trong chất rắn nên sau khi gõ, âm truyền qua hai môi trường đến tai ta cách nhau một thời gian. Một âm được truyền qua kim loại, ta sẽ nghe thấy trước. Âm sau là âm truyền trong không khí.

Chọn B


Câu 5:

Ở trên các núi cao, khi gọi nhau khó nghe hơn ở chân núi vì:

Xem đáp án

Ở trên các núi cao, không khí ở trên cao loãng hơn, nên truyền âm kém hơn, vì vật gọi nhau khó nghe hơn ở chân núi.

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận