Trắc nghiệm Vật Lí 7: Bài tập về vật phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém.

  • 1274 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:

Xem đáp án

Chọn B

Những vật cứng, có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).


Câu 2:

Trong các bề mặt dưới đây, bề mặt của vật phản xạ âm tốt nhất là:

Xem đáp án

Chọn B

Những vật cứng, có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt. Vậy bề mặt của một tấm kính vừa nhẵn vừa cứng sẽ phản xạ âm tốt nhất trong các vật trên.


Câu 3:

Vật liệu nào dưới đây thường không được dùng làm vật ngăn cách âm giữa các phòng?

Xem đáp án

Chọn C

Để ngăn cách âm giữa các phòng ta dùng các vật liệu phản xạ âm tốt để âm không truyền từ phòng này sang phòng khác mà sẽ bị phản xạ lại trong phòng khi âm truyền đến bề mặt vật.

Trong các vật liệu trên thì tường bê tông, cửa kính hai lớp, cửa gỗ là các vật phản xạ âm tốt. Người ta không dùng tấm vải nhung để làm vật ngăn cách âm giữa các phòng.


Câu 4:

Vật nào dưới dây là vật phản xạ âm tốt

Xem đáp án

Chọn B

Những vật cứng, nhẵn là vật phản xạ âm tốt. Vật mềm, xốp phản xạ âm kém.

Vậy trong các vật trên mảnh kính là vật cứng, nhẵn là vật phản xạ âm tốt


Câu 5:

Những vật sau đây phản xạ âm tốt:

Xem đáp án

Chọn D

Những vật cứng, nhẵn là vật phản xạ âm tốt. Vật mềm, xốp phản xạ âm kém.

Vậy trong các vật trên mặt kính và tường phẳng là vật cứng, nhẵn là vật phản xạ âm tốt


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận