Trắc nghiệm Vật lí 7 Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án

  • 1275 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn trong hai trường hợp. Kết quả thu được là: 3,2V và 3,5V. Độ chia nhỏ nhất của vôn kế đã dùng là

Xem đáp án

Từ kết quả 3,2 V ta có thể thấy vôn kế có ĐCNN là 0,2 V hoặc 0,1 V

Từ kết quả 3,5 V thì có thể thấy vôn kế có ĐCNN là 0,5 V hoặc 0,1 V

Kết hợp hai kết quả thì vôn kế phải có ĐCNN là 0,1 V.

Chọn C.


Câu 2:

Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật tiêu thụ điện cần phải

Xem đáp án

Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật tiêu thụ điện cần phải chọn vôn kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị cần đo, mắc vôn kế song song với vật cần đo sao cho dòng điện đi vào chốt (+) và đi ra từ chốt (-) của vôn kế.

Chọn D.


Câu 3:

 Hãy cho biết vônkế nào sau đây có GHĐ phù hợp để đo hiệu điện thế của các dụng cụ dùng điện trong gia đình?

Xem đáp án

Các dụng cụ điện trong gia đình sử dụng hiệu điện thế 220V nên ta cần dùng vôn kế có GHĐ 300 V.

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận