Trắc nghiệm Vật lí 7 Cách Nhận biết nguồn âm hay, chi tiết có đáp án

  • 1341 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Trong các trường hợp dưới đây, vật phát ra âm khi nào?

Xem đáp án

Vật phát ra âm khi vật dao động.

Chọn D


Câu 2:

Vật nào sau đây được gọi là nguồn âm?

Xem đáp án

Vật phát ra âm thanh khi vật dao động. Trong các vật trên, chỉ có cái còi đang thổi là nguồn âm. Vì các vật còn lại đang không ở trạng thái dao động.

Chọn C


Câu 3:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Ba chiếc kim đồng hồ chỉ quay theo một chiều nhất định, chúng không chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng, do đó ta chỉ nói rằng chúng chuyển động chứ không phải dao động.

Chọn B


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây được gọi là nguồn âm?

Xem đáp án

Các vật dao động phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.

Cả ba trường hợp trên đều đang phát ra âm nên đều là nguồn âm.

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận