Trắc nghiệm Vật lí 7 Chất dẫn điện là gì, bài tập chất dẫn điện có đáp án

  • 1383 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Trong số các chất dưới đây, chất nào không phải là chất dẫn điện?

Xem đáp án

Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua: than chì.

Chọn A.


Câu 2:

 Nhôm là chất dẫn điện tốt là vì

Xem đáp án

Các kim loại dẫn điện tốt do chúng có chứa nhiều các electron tự do

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận