Trắc nghiemj Vật lí 7 Bài tập bóng tối, bóng nửa tối có đáp án

  • 1434 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích:

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 2:

Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng, khi đó:

Xem đáp án

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận