Bài tập ví dụ Định tính về nguồn điện

  • 1360 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Nguồn điện là thiết bị: 

Xem đáp án

Đáp án là C

Nguồn điện là thiết bị duy trì dòng điện trong mạch


Câu 2:

Sẽ có dòng điện chạy qua khi:

Xem đáp án

Đáp án là C

Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận