Hiện tượng nhật thực, nguyệt thứ

  • 2121 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khi có nguyệt thực thì:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Để giải thích hiện tượng nguyệt thực người ta dựa vào

Xem đáp án

Chọn A

 


Câu 3:

Câu nào đúng nhất?

Xem đáp án

Chọn D

Nhật thực: Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng, mặt trăng ở giữa thì trên trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối.

Nguyệt thực: Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng, trái đất ở giữa thì trên mặt trăng xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối


Câu 4:

Vì sao khi có nhật thực, đứng trên mặt đất vào ban ngày trời quang mây, ta lại không nhìn thấy Mặt Trời

Xem đáp án

Chọn C

 

Khi có nhật thực, ta không nhìn thấy Mặt Trời, vì lúc đó Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất, ta nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng.   


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận