Trắc nghiệm Vật lí 10: Nguồn sáng, vật sáng

  • 1653 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguồn sáng có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Khi nào ta nhìn thấy một vật ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyễn thị thu sương
15:10 - 07/11/2021

van

nguyễn thị thu sương
15:12 - 07/11/2021

hay

nguyễn thị thu sương
15:12 - 07/11/2021

chó
\