Trắc nghiệm Vật Lí 7: Nhận biết môi trường truyền âm

  • 1184 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Vận tốc truyền âm trong các môi trường giảm theo thứ tự

Xem đáp án

Chọn A

Nói chung, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí: vrn > vlng > vkhí.


Câu 2:

Ta đã biết nước có thể tồn tại ở 3 thể rắn (nước đá), lỏng, khí (hơi nước). Trong các ý kiến sau, ý kiến nào là sai?

Xem đáp án

Chọn C

Vì nước tồn tại ở ba thế khác nhau, nhiệt độ và mật độ vật chất của nước ở các thể này khác nhau, nên khả năng truyền âm của nước ở ba thể đó khác nhau


Câu 3:

Ý kiến nào sau đây là sai khi nói về các môi trường truyền âm?

Xem đáp án

Chọn D

Vận tốc truyền âm trong các môi trường khác nhau thì khác nhau. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào bản chất môi trường và nhiệt độ.

Nói chung, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí: vrn > vlng > vkhí.


Câu 4:

Vận tốc truyền âm trong không khí vào khoảng

Xem đáp án

Chọn A

Vận tốc truyền âm trong không khí vào khoảng 340 m/s


Câu 5:

Hãy chọn câu sai:

Xem đáp án

Chọn A

Âm có thể truyền được qua các môi trường rắn, lỏng, khí. Âm không truyền qua được chân không.

Vận tốc truyền âm trong các môi trường khác nhau thì khác nhau. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào bản chất môi trường và nhiệt độ.

Nói chung, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí: vrn > vlng > vkhí.

Tuy nhiên không phải mọi chất rắn đều truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng, chất khí


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận