Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi

  • 1337 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Vì sao người lái ô tô hay xe máy lại dùng một gương cầu lồi đặt phía trước mặt để quan sát những vật ở phía sau lưng mà không dùng gương phẳng?

Xem đáp án

Chọn D

Người lái ô tô hay xe máy lại dùng một gương cầu lồi đặt phía trước mặt để quan sát những vật ở phía sau lưng mà không dùng gương phẳng, vì gương cầu lồi cho ta nhìn thấy các vật nằm trong một vùng rộng hơn.


Câu 2:

Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng như thế nào?

Xem đáp án

Chọn A

Để quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.


Câu 3:

Hai gương có kích thước đường viền bằng nhau, G1 là gương phẳng, G2 là gương cầu lồi; đặt mắt trước gương cùng một khoảng cách, hãy so sánh vùng nhìn thấy của 2 gương.

Xem đáp án

Chọn B.

Hai gương cùng kích thước và cùng vị trí đặt mắt thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng


Câu 4:

Vùng nhìn thấy của gương là:

Xem đáp án

Chọn B

Vùng nhìn thấy của gương là vùng khi đặt vật tại đó mắt ta có thể nhìn thấy vật.


Câu 5:

Hãy chọn câu đúng

Xem đáp án

Chọn D

Gương cầu lồi luôn luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. Khi dịch vật lại gần gương thì ảnh trong gương có kích thước lớn hơn, dịch vật ra càng xa gương thì ảnh càng nhỏ. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn của gương phẳng cùng kích thước.

 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận