Bài tập ví dụ Các tác dụng của dòng điện

  • 1597 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào tác dụng nhiệt là có ích?

Xem đáp án

Đáp án là D

Mỗi dụng cụ điện được con người sử dụng với mục đích khác nhau: quạt để tạo ra gió, bóng đèn để ánh sáng, điều hòa nhiệt độ làm mát không khí. Cả ba dụng cụ này khi hoạt động đều có tạo ra nhiệt là phần không có ích


Câu 2:

Đèn Nêôn (đèn ống) hoạt động dựa trên nguyên lí nào?

Xem đáp án

Đáp án là C

Đèn ống hoạt động dựa trên tác dụng quang của dòng điện. Dòng điện làm chất khí trong đèn phát sáng.


Câu 3:

Câu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án là B

Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là khác nhau, không phải mọi chất đều nóng chảy ở 8000C. Ví dụ : dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới khoảng 25000C và phát sáng nhưng dây tóc vẫn chưa bị nóng chảy


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận