Bài tập ví dụ Dòng điện trong kim loại, nhận biết chiều chuyển động của electron

  • 1482 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Dòng điện trong kim loại là dòng

Xem đáp án

Đáp án là A

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng


Câu 2:

Nối hai quả cầu kim loại A và B bằng một dây dẫn bằng đồng. Trường hợp nào sau đây có dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều từ A đến B?

Xem đáp án

Đáp án là B

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Trong mạch kín có dòng điện chạy qua, các electron tự do trong kim loại sẽ bị cực âm đẩy, đồng thời bị cực dương hút mà chuyển động tạo thành dòng điện.

Nếu dòng điện chạy từ A đến B thì electron di chuyển từ B về A. Có hai khả năng xảy ra:

Một là B nhiễm điện âm (-) và A nhiễm điện dương (+).

Hai là A nhiễm điện dương (+) và B không nhiễm điện


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận