Bài tập ví vụ Mạch điện có Ampe kế

  • 998 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 1 phút

Câu 1:

Để đo cường độ dòng điện trong mạch đi qua bóng đèn thì cách mắc ampe kế nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án là C

Am pe kế được mắc nối tiếp trong mạch điện. Sơ đồ hình (3) thì ampe kế được mắc song song với bóng đèn nên đây là sơ đồ sai


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận