Ứng dụng của gương cầu lồi

  • 1547 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Gương cầu lồi được sử dụng để làm kính chiếu hậu ( kính nhìn sau) gắn trên xe ôtô, môtô vì:

Xem đáp án

Chọn C

Gương cầu lồi được sử dụng để làm kính chiếu hậu (kính nhìn sau) gắn trên xe ôtô, môtô vì vùng  quan sát phía sau qua gương rộng


Câu 2:

Tại sao ở các góc đường có khúc cua hẹp, người ta lại lắp các loại gương cầu lồi mà không dùng các gương phẳng ?

Xem đáp án

Chọn D

Ở các góc đường có khúc cua hẹp, người ta lại lắp các loại gương cầu lồi mà không dùng các gương phẳng vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn gương phẳng có cùng kích thước


Câu 3:

Tại sao ở các góc đường cua hẹp người ta lại lắp các loại gương cầu lồi mà không dùng các gương cầu lõm trong  khi gương cầu lõm có thể cho ảnh ảo lớn hơn vật so với gương cầu lồi ?

Xem đáp án

Chọn D

Ở các góc đường cua hẹp người ta lại lắp các loại gương cầu lồi mà không dùng các gương cầu lõm trong  khi gương cầu lõm có thể cho ảnh ảo lớn hơn vật so với gương cầu lồi vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn gương cầu lõm có cùng kích thước và gương cầu lõm tuy cho ảnh lớn hơn vật nhưng có thể là ảnh cùng chiều hoặc ngược chiều tùy vào vị trí của vật. Do vậy, người ta không dùng gương cầu lõm để làm gương phản chiếu ở các góc cua hẹp.

 


Câu 4:

Người ta thường dùng kính chiếu hậu trên các phương tiện giao thông là loại gương nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn D 

Gương chiếu hậu thường là gương cầu lồi vì gương lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn so với với gương lõm và gương phẳng cùng kích thước


Câu 5:

Hãy cho biết dụng cụ nào dưới đây có thể coi là gương cầu lồi

 

Xem đáp án

Chọn D

Quan sát các hình ảnh trên, dựa vào vùng nhìn thấy hoặc đặc điểm tạo ảnh của gương, ta thấy gương cầu được dùng làm gương nhìn sau của ô tô, gắn trong hiệu sách, cửa hàng, đặt ở những đoạn đường đèo quanh co.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận