Ứng dụng của gương cầu lõm

  • 1448 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Gương cầu lõm thường được ứng dụng 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Trên hình vẽ, là một thiết bị dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để đun nước nóng. Thùng nước nóng lên vì:
Chọn câu giải thích rõ ràng, đầy đủ nhất

Xem đáp án

Chọn A

Gương cầu lõm có tác dụng tập trung ánh sáng theo một hướng hoặc một điểm mà ta cần chiếu sáng. Vì vậy, việc sử dụng thiết bị có gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để đun nước nóng hoạt động dựa vào việc ánh sáng Mặt Trời mang nhiệt, khi chùm sáng song song từ Mặt Trời chiếu đến gương thì gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ tại vị trí đặt thùng nước làm cho nhiệt độ tại vị trí đó tăng cao.


Câu 3:

Bác sĩ nha khoa sử dụng gương nào để quan sát tốt hơn?

Xem đáp án

Chọn C

Bác sĩ nha khoa sử dụng gương cầu lõm để quan sát tốt hơn


Câu 4:

Vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với khi không có pha đèn?

Xem đáp án

Chọn D

Nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với khi không có pha đèn vì pha đèn có thể tạo ra một chùm sáng phản xạ song song.


Câu 5:

Các vật nào dưới đây cso thể coi là gương cầu lõm?

Xem đáp án

Chọn D.

Pha của đèn pin và đèn ô tô được xem như một gương cầu lõm vì nó có mặt lõm phản xạ tốt ánh sáng chiếu tới nó.

Vì gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm sáng song song thành chùm phản xạ hội tụ tại một điểm nên được dùng để hội tụ ánh sáng Mặt Trời chiếu đến.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận