Trắc Sinh học 11 Bài 37 (có đáp án): Sinh trưởng và phát triển ở động vật

  • 9421 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sinh trưởng của cơ thể động vật là:

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Sinh trưởng là sự...................... về mặt kích thước và............ tế bào. Tốc độ sinh trưởng của mỗi loài phụ thuộc vào ............................. và là một chỉ tiêu quan trọng trong .................................

Xem đáp án

Sinh trưởng là sự gia tăng về mặt kích thước và số lượng tế bào. Tốc độ sinh trưởng của mỗi loài phụ thuộc vào kiểu gen và là một chỉ tiêu quan trọng trong chăn nuôi

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm

Xem đáp án

Lời giải:

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm: Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

Xem đáp án

Lời giải:Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm: Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu bắt đầu từ khi hợp tử được hình thành cho tới khi chim nở ra đến khi chim chết.

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận

Nam Việt
18:35 - 30/04/2022

8C

Hijulie
10:18 - 05/05/2022

câu 26 D giải thích chưa rõ lắm nhỉ. không biến thái có cấu tạo tương tự với con trưởng thành.
mà câu hỏi cũng lú ghê :( "sai khác"?!

Nam Trịnh
10:41 - 08/05/2022

8c nha