• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
CHƯƠNG 0. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
0/1

Vật Lý 11 - Thầy Trần Trung Hải

Giáo viên: Trần Trung Hải

Bài 1. Điện tích culong.pdf Xem Download
Bài 1. Điện tích culong_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 2. Thuyết Electron.pdf Xem Download
Bài 2. Thuyết Electron_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 3. Điện trường_Cường độ điện trường.pdf Xem Download
Bài 3. Điện trường_Cường độ điện trường_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 4. Công của lực điện.pdf Xem Download
Bài 4. Công của lực điện_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 5. Điện thế.Hiệu điện thế.pdf Xem Download
Bài 5. Điện thế.Hiệu điện thế_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 6. Tụ điện.pdf Xem Download
Bài 6. Tụ điện._Đáp án.pdf Xem Download
Bài 7.Ôn tập chương I.pdf Xem Download
Bài 7.Ôn tập chương I_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 1. Dòng điện không đổi_ Nguồn điện.pdf Xem Download
Bài 1. Dòng điện không đổi_Nguồn điện_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 2. Điện năng_ Công suất điện.pdf Xem Download
Bài 2. Điện năng_ Công suất điện_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 3. Định luật Omh cho toàn mạch.pdf Xem Download
Bài 3. Định luật Omh cho toàn mạch_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 4. Ghép nguồn điện thành bộ.pdf Xem Download
Bài 4. Ghép nguồn điện thành bộ_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 5. Ôn tập chương 2.pdf Xem Download
Bài 5. Ôn tập chương 2_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 1. Dòng điện trong kim loại.pdf Xem Download
Bài 1. Dòng điện trong kim loại_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 2. Dòng điện trong chất điện phân.pdf Xem Download
Bài 2. Dòng điện trong chất điện phân_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 3. Dòng điện trong chất khí.pdf Xem Download
Bài 3. Dòng điện trong chất khí_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 6. Ôn tập chương 3_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 6. Ôn tập chương III.pdf Xem Download
Bài 1. Từ trường.pdf Xem Download
Bài 1. Từ trường_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 2. Lực từ- Cảm ứng từ.pdf Xem Download
Bài 2. Lực từ- Cảm ứng từ_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 3. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.pdf Xem Download
Bài 3. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 4. Lực Lo-Ren-Xơ.pdf Xem Download
Bài 4. Lực Lo-Ren-Xơ_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 5. Ôn tập chương IV.pdf Xem Download
Bài 5. Ôn tập chương IV_Đáp án.pdf Xem Download
Bài 1. Từ thông, cảm ứng điện từ.pdf Xem Download
Bài 1. Từ thông, cảm ứng điện từ _Đề +Đáp án.pdf Xem Download
Bài 2. Suất điện động cảm ứng.pdf Xem Download
Bài 2. Suất điện động cảm ứng_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 3. Tự cảm.pdf Xem Download
Bài 3. Tự cảm_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 1. Khúc xạ ánh sáng.pdf Xem Download
Bài 1. Khúc xạ ánh sáng_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 2. Phản xạ toàn phần.pdf Xem Download
Bài 2. Phản xạ toàn phần_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 3. Ôn tập chương 6.pdf Xem Download
Bài 3. Ôn tập chương 6_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 1.Lăng kính.pdf Xem Download
Bài 1.Lăng kính_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 2.1. Thấu kính mỏng (P1) - Thầu kính hội tụ.pdf Xem Download
Bài 2.1. Thấu kính mỏng (P1) - Thầu kính hội tụ_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 3. Bài toán hệ thấu kính.pdf Xem Download
Bài 3. Bài toán hệ thấu kính_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 4. Mắt.pdf Xem Download
Bài 4. Mắt_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 5. Kính lúp.pdf Xem Download
Bài 5. Kính lúp_Đề + Đáp án.pdf Xem Download
Bài 6. Kính hiển vi.pdf Xem Download
Bài 6. Kính hiển vi_Đề +Đáp án.pdf Xem Download
Bài 7. Kính thiên văn.pdf Xem Download
Bài 7. Kính thiên văn_Đề +Đáp án.pdf Xem Download
Bài 8. Tổng kết chương 7.pdf Xem Download
Bài 8. Tổng kết chương 7_Đề +Đáp án.pdf Xem Download

Bình luận