• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

BẤM MÁY TÍNH SIÊU ĐẲNG - MÔN TOÁN LỚP 11 - THẦY NGUYỄN QUÝ HUY

Giáo viên: Nguyễn Quý Huy


Bình luận

Nhat Anh Nguyễn
23:04 - 10/04/2020

thầy ơi lúc em nhấn nó không hiện thị g(X) mà nó hiện start lun thì làm sao vậy thầy

le anh
20:16 - 29/09/2020

may vn hay es