Câu hỏi:

20/08/2022 306

Phát biểu và viết giả thiết kết luận của định lí được minh họa bởi hình vẽ dưới đây.

Phát biểu và viết giả thiết kết luận của định lí được minh họa bởi hình vẽ dưới đây. (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phát biểu: Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

GT

a // b, c a

KL

c b

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho định lí “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”. Giả thiết của định lí trên.

A. Hai góc bằng nhau.

B. Hai góc đối đỉnh.

C. Hai góc kề bù.

D. Hai góc không bằng nhau.

Xem đáp án » 20/08/2022 634

Câu 2:

Có thể coi định lí “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” được suy ra trực tiếp từ định lí về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song không? Suy ra như thế nào?

Xem đáp án » 20/08/2022 478

Câu 3:

Cho góc xOy không phải góc bẹt. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(1) Nếu Ot là tia phân giác của góc xOy thì xOt^=tOy^.

(2) Nếu tia Ot thỏa mãn xOt^=tOy^. thì Ot là tia phân giác của góc xOy.

Nếu có khẳng định không đúng, hãy nêu ví dụ cho thấy khẳng định đó không đúng.

(Gợi ý: Xét tia đối của một tia phân giác).

Xem đáp án » 20/08/2022 322

Câu 4:

Phát biểu định lí có giả thiết, kết luận sau bằng lời:

GT

c a, c b, a ≠ b

KL

a // b

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau.

C. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song thì nó cùng vuông góc với đường thẳng kia.

D. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng song song với đường thẳng kia.

Xem đáp án » 20/08/2022 294

Câu 5:

Hãy chứng minh định lí nói ở Ví dụ trang 56 Toán 7, tập một: “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại”. Trong chứng minh đó ta đã sử dụng những điều đúng đã biết nào?

Xem đáp án » 20/08/2022 254

Bình luận


Bình luận