Câu hỏi:

26/09/2022 1,990

Cho hình chóp SABC SAABC ABBC. H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Cho hình chóp SABC có  SA vuông góc (ABC) và AB vuông góc BC. H là hình chiếu vuông góc của A  lên SB . Khẳng định nào sau đây là đúng?  (ảnh 1)

Ta có AHSB.

Mặt khác AHBC vì BCAB;BCSABCABC.

Do đó AHSBCAHSC.  

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết hàm số fx=x2+ax+bx21 khi x112 khi x=1a;b liên tục tại x=1 . Hãy tính S=2a+5b.

Xem đáp án » 26/09/2022 2,613

Câu 2:

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hinh thoi tâm O . Biết SA=SC, SB=SD. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 26/09/2022 2,560

Câu 3:

Tìm m để hàm số fx=x3x+12   khi x3m                       khi   x=3 liên tục trên tập xác định.

Xem đáp án » 25/09/2022 2,487

Câu 4:

Rút gọn S=1+sin2x+sin4x+sin6x+...+sin2nx+...với sinx±1.

Xem đáp án » 26/09/2022 2,351

Câu 5:

limx15x+33x+3x21=5m1n (với m,n là các số nguyên dương). Tính  m-n ?

Xem đáp án » 26/09/2022 1,844

Câu 6:

Tìm hệ thức liên hệ giữa a  và b để limn2+an+3n2+bn1=1.

Xem đáp án » 26/09/2022 1,752

Bình luận


Bình luận