Câu hỏi:

12/07/2024 688

Trong đơn vị đo khối lượng vàng, ta gọi 1 cây vàng hay còn gọi là 1 lượng vàng tương ứng với 10 chỉ vàng; 1 lượng vàng = 37,5 gam vàng. Hỏi 1 kg vàng bằng bao nhiêu lượng vàng ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đổi: 1 kg = 1 000 gam

Vậy 1 kg vàng bằng số lượng vàng là: 1 000 : 37,5 = 26,6666... ≈ 26,67 (lượng vàng).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) Làm tròn số 19  với độ chính xác 0,05.

Xem đáp án » 12/07/2024 2,603

Câu 2:

b) Làm tròn số –4,76908 với độ chính xác 0,05.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,471

Câu 3:

Thống kê diện tích và dân số ngày 01/4/2019 của một số vùng ở Việt Nam như sau:

Vùng

Diện tích

(đơn vị đo: km2)

Dân số

(đơn vị tính: người)

Đồng bằng sông Hồng

21 260,8

22 543 607

Đông Nam Bộ

23 552,8

17 828 907

Tây Nguyên

54 508,3

5 842 681

(Nguồn: https://gos.gov.vn)

Căn cứ vào bảng thống kê trên, tính mật độ dân số của các vùng đã nêu (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,5), biết rằng mật độ dân số của một vùng là tỉ số giữa dân số và diện tích của vùng đó.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,230

Câu 4:

a) Làm tròn số 23 615 với độ chính xác 5.

Xem đáp án » 12/07/2024 935

Câu 5:

Làm tròn số 98 176 244 với độ chính xác 50.

Xem đáp án » 12/07/2024 785

Câu 6:

a) Làm tròn số 4,76908 với độ chính xác 0,5.

Xem đáp án » 12/07/2024 714

Câu 7:

Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299 792 458 m/s. Để dễ nhớ, người ta nói vận tốc ánh sáng là 300 000 000 m/s. Số liệu đó đã được làm tròn đến hàng nào ?

Xem đáp án » 12/07/2024 698

Bình luận


Bình luận