Câu hỏi:

10/12/2022 1,177

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 10/12/2022 14,834

Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 10/12/2022 7,396

Câu 3:

Hình hộp ABCD.A'B'C'D' trở thành hình lăng trụ tứ giác đều khi phải thêm các điều kiện nào sau đây?
Hình hộp ABCD.A'B'C'D' trở thành hình lăng trụ tứ giác đều khi phải thêm các điều kiện nào sau đây?

Xem đáp án » 10/12/2022 6,669

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 10/12/2022 5,196

Câu 5:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

Xem đáp án » 10/12/2022 5,085

Câu 6:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 10/12/2022 3,763

Câu 7:

Trong lăng trụ đều, khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 10/12/2022 3,576

Bình luận


Bình luận