Câu hỏi:

08/07/2019 6,449

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?

Trả lời:

Đáp án B

- Saccarozơ hay còn gọi là đường mía, đường thốt nốt.

- Fructozơ là thành phần chính của mật ong (fructozơ có độ ngọt lớn nhất trong các loại cacbohidrat).

- Glucozơ hay còn gọi là đường nho.

- Amilopectin là một đoạn mạch của tinh bột.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 47,447

Câu 2:

Glucozơ và fructozơ

Xem đáp án » 08/07/2019 23,908

Câu 3:

Chất nào sau đây không thủy  phân trong môi trường axit ?

Xem đáp án » 08/07/2019 22,720

Câu 4:

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 10,768

Câu 5:

Glucozơ và saccarozơ có đặc điểm chung nào sau đây?

Xem đáp án » 08/07/2019 6,515

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »