Câu hỏi:

08/07/2019 6,545

Glucozơ và saccarozơ có đặc điểm chung nào sau đây?

Trả lời:

Đáp án C

- Glucozơ là monosaccarit → không có phản ứng thủy phân → Loại đáp án A

- Saccarozơ là đisaccarit → Loại đáp án B

- Saccarozơ không có nhóm chức anđehit như glucozơ → Saccarozơ không có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 → Loại đáp án D

- Glucozơ và saccarozơ đều có tính chất đặc trưng của ancol đa chức → đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành phức đồng có màu xanh lam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 47,580

Câu 2:

Glucozơ và fructozơ

Xem đáp án » 08/07/2019 24,085

Câu 3:

Chất nào sau đây không thủy  phân trong môi trường axit ?

Xem đáp án » 08/07/2019 22,816

Câu 4:

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 10,818

Câu 5:

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?

Xem đáp án » 08/07/2019 6,495

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »